Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa prawa i obowiązki Stron, zasady zakupów i szczegółowe warunki świadczenia usługi - sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domeną: www.decolab24.pl (zwanego dalej „Sklepem”), który prowadzony jest przez firmę DecoDesign Aleksandra Kozłowska, REGON 386421461, NIP 6272767776.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą formularza zamówienia on-line, złożenie zamówienia bezpośrednio przez sklep internetowy decolab24.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Adres korespondencyjny Sklepu:

Decolab24.pl

Ul. Aleja Korfantego 191 Budynek A

40-153 Katowice

Tel.: +48 32 444 66 88 | +48 666 669 559

Email: [email protected]

2. Klientami Sklepu do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być osoby fizyczne (Konsumenci), które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Klienci”), które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa, oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

II. CZAS REALIZACJI I DOSTAWY

1. Na stronach Sklepu, przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia (tzw. czas realizacji) i przekazania go do wysyłki.

2. Czas w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. 

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: czas realizacji + przewidywany czas dostawy i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że Klient zaakceptował inny czas realizacji podany przez Sklep.

4. W razie opóźnienia przez Sklep realizacji zamówienia w pierwotnie wyznaczonym czasie, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

5. Wysyłka towarów o różnych czasach realizacji następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego czasu realizacji dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma czas realizacji dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep może zaoferować Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

6. W przypadku produktów, oznaczonych informacją “zapytaj o dostępność” lub “wymaga potwierdzenia”, w celu uzyskania dokładnego czasu realizacji zamówienia, Klient powinien skontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną z obsługą sklepu przed dokonaniem zamówienia.

7. Jeśli Klient dokonał zamówienia, w którym występuje produkt oznaczony informacją "zapytaj o dostępność” lub “wymaga potwierdzenia”, Sklep przed Przyjęciem zamówienia do realizacji poinformuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

8. Czas dostawy - to czas w jakim firma kurierska dostarcza zamówione produkty do klienta na wskazany w zamówieniu adres.

9. Czas dostawy przesyłki z przedmiotem Zamówienia wynosi do 48 godzin od momentu odbioru przesyłki z siedziby Sklepu lub magazynu dostawcy i realizowany jest wyłącznie w dni robocze, w godzinach roboczych firm kurierskich.

10. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Express lub DPD Polska o godzinie dostawy decyduje kurier, a w przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, towar może zostać pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.

11. Zamówione produkty w zależności specyfikacji towaru, zostaną dostarczone za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu : DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów drobnych), DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów drobnych oraz niektórych towarów wielkogabarytowych), Pocztex  (dla towarów wielkogabarytowych) oraz Raben Group dla towarów wysyłanych na palecie.

12. Za pomocą firm kurierskich wysyłane są towary o wadze do 31kg i standardowych wymiarach mieszczących się w zakresie obsługi.

13. Przesyłki gabarytowe tj. paletowe, o wadze przekraczającej 31kg lub niestandardowych wymiarach wysyłane są za pomocą zewnętrznych firm transportowych.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę zamówienia.

15. Koszty dostawy zamówienia, zależne są od cennika firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności.

16. Ostateczne koszty dostawy na terenie RP, widoczne są po dodaniu produktów oraz ich ilości do koszyka zakupowego oraz po zapisaniu adresu dostawy.

17. Koszty dostawy do krajów EU wskazane w koszyku zakupowym, stanowią jedynie wstępna wycenę i nie są ostatecznie wiążące dla Sklepu.

18. Ostateczne koszty dostawy do krajów EU zostaną przekazane Klientowi przez Sklep drogą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych, w celu ich ewentualnej akceptacji jeszcze przed Przyjęciem zamówienia do realizacji.

19. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję) oraz nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta.

20. Przesyłki kurierskie o wadze do 31kg, dostarczane są w systemie “door - door” czyli pod drzwi.

21. Przesyłki kurierskie o wadze przekraczającej 31 kg oraz przesyłki paletowe dostarczane są w systemie „burta – burta”, czyli przesyłka jest doręczana poprzez wyładowywanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w dostępnym miejscu przed wejściem do budynku.

22. W przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Towarem podczas dwukrotnej próby doręczenia, powinien skontaktować się ze Sklepem (w dowolny sposób) i uzgodnić warunki ponownej dostawy. Ponowna dostawa zostanie zrealizowana po dokonaniu zapłaty za ponowną dostawę.

23. W przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Towarem, oraz zrezygnuje z dostawy zamówienia, powinien skontaktować się ze Sklepem (w dowolny sposób) w celu poinformowania go o tym fakcie.

24. Rezygnacja z dostawy zamówienia skutkuje naliczeniem opłaty za przesyłkę zwrotną do Sklepu, którą Klient powinien uiścić w przeciągu 7 dni od otrzymania faktury.

25. Koszt opłaty za dostawę zwrotną do Sklepu, wynosi równowartość kosztów poniesionych przez Sklep za wykonanie usługi przez firmę dostarczającą.

III. ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ

1. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet mebli, oświetlenia, dodatków oraz artykułów wyposażenia wnętrz.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Sklep może sprzedawać również towary używane lub z ubytkami, ale wówczas fakt ten musi zostać zakomunikowany na karcie produktu.

3. Dowód zakupu za dokonane zamówienie, przesyłany jest każdorazowo drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu email Klienta.

4. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej, wymagana jest opłata w wysokości 5 zł za przesyłkę listową.

5. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia muszą być prawdziwe. Nieprawidłowe podanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.

ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE NA STRONIE SKLEPU

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (zwanego dalej „Zamówieniem”) przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep (zwanego dalej “Przyjęcie zamówienia do realizacji”).

7. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. A za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

9. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest w formularzu zamówienia, po zapisaniu adresu dostawy, wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności przedmiotu zamówienia.

10. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” a następnie podanie w formularzu zamówienia swoich danych (e-mail, imię, nazwisko), akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wskazanie adresu dostawy, sposobu dostawy przedmiotu zamówienia, metody płatności i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu.

11. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia do Sklepu.

13. Powyższa wiadomość e-mail nie oznacza Przyjęcie zamówienia do realizacji  przyjęcia przez Sklep oferty Klienta lecz wywiera taki skutek prawny, że oferta złożona przez Klienta wiąże Klienta (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta, zgodnie z powyższym Regulaminem).

14. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia w terminie 1 dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową aby potwierdzić złożenie zamówienia.

15. Sklep może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

16. Wraz z przyjęciem przez Sklep zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca ten fakt, zatytułowana "Przyjęcie zamówienia do realizacji". Otrzymanie powyższego e-maila oznacza przyjęcie przez Sklep oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego produktu lub produktów.

17. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przekraczającego kwotę 1.000,00 PLN, Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przedpłaty części wartości zamówienia. Sklep przyjmie zamówienie do realizacji dopiero po otrzymaniu od Klienta przedpłaty lub zaliczki.

18. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykonania, kolor lub inne cechy wykończenia towaru różniące się od tych oferowanych na stronach Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości od 30% wartości całego zamówienia. Sklep przyjmie zamówienie do realizacji dopiero po otrzymaniu od Klienta przedpłaty lub zaliczki.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności w Sklepie można dokonać w następujący sposób; za pośrednictwem serwisu www.payu.pl (przelew elektroniczny, karta kredytowa, raty PayU, 30 dni odroczonej płatności), gotówką przy odbiorze produktów (płatność uiszczana jest kurierowi przy odbiorze paczki z przedmiotem zamówienia), przelewem bankowym, oraz za pośrednictwem serwisu PayPal dla Klientów zagranicznych.

2. Dane Sklepu do przelewu tradycyjnego:

Odbiorca: DecoDesign Aleksandra Kozłowska

Numer konta: 52 1050 1214 1000 0097 3888 9576 (ING Bank Śląski S.A.)

Swift: INGBPLPW

Tytuł: Numer Zamówienia Klienta w Sklepie lub numer dokumentu zamówienia

3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia Klienta, jeśli Klient dokonał wyboru metody płatności przelewem bankowym lub PayU i nie zrealizował tej płatności w ciągu 5 dni roboczych. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną

4. W razie wyboru płatności "za pobraniem” doliczana jest kwota w wartości 10zł widoczna w informacji przedstawionej na stronie "metody płatności”.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności "za pobraniem", Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) Klient, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Stosowne oświadczenie należy przesłać mailowo, przez formularz on-line, telefonicznie lub ze zwracanym towarem, na adres Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot produktu lub produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Zwracany produkt (lub produkty) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przed uszkodzeniami w transporcie. 

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Sklep z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanej paczki ze zwracanymi produktami rekomenduje odesłanie jej w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu oraz rodzaj towaru.

9. Sklep oferuje towary z kategorii fotele, sofy, stoły i meble do przechowywania, które wysyłane są przesyłką gabarytową które ze względu na swój charakter lub ilość nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 500 zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „14 dni na zwrot towaru”). 

10. Zwracany produkt lub produkty należy odesłać – jeśli Sklep nie ustalił inaczej - pod adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale I punkt 1.

11. Sklep dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanych produktów, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub tym samym kanałem płatności z jakiego skorzystał Klient dokonując zakupu.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń których przedmiotem jest towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

14. Dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021, dział V niniejszego Regulaminu stosuje się również dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

VI. USZKODZENIE PRZESYŁKI

1. Klient dokonujący zakupu w Sklepie, na podstawie art. 545.§ 2. KC, w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2. Przykładową czynnością ustalenia odpowiedzialności przewoźnika może być sporządzony i podpisany protokół szkody, który prosimy przesłać formularzem reklamacji przesyłki lub na adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale I punkt 1.

VII. REKLAMACJE

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Klient nabywający nowy produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jego niezgodności z umową.

2. Zgodnie z art.  558.§1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać mailowo, poprzez formularz on-line, listownie lub telefonicznie na adres Sklepu podany w dziale I punkt 1.

4. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych i powiadomi Klienta o proponowanym sposobie dalszego postępowania (ewentualnej naprawie czy wymianie towaru oraz terminach naprawy i wymiany, a w ostateczności obniżeniu ceny lub pełnego zwrotu).

5. Niezależnie od propozycji Sklepu, Klientowi przysługuje prawo żądania ujęte w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.

6. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

8. Sklep w przypadku konieczności dostarczenia reklamacji, zaaranżuje odbiór reklamowanego towaru w ustalonym wspólnie z Klientem terminie. 

9. Sklep z uwagi na bezpieczeństwo reklamowanego towaru, rekomenduje zabezpieczenie go w stosowne opakowanie, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji przez uszkodzenie produktu z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane transportem reklamowanego towaru pokrywa Klient.

11. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

12. W przypadku gdy Klient zakupił towar używany lub z ubytkami, okres rękojmi przysługujący Klientowi wynosi 1 rok, licząc od dnia otrzymania przesyłki.

VIII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio w Sklepie, który będzie pośrednikiem przekazującym reklamację do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). 

IX. ZGODNOŚĆ TOWARU Z OFERTĄ

1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów lub dostawców.

2. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie. 

3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóra, drewno i sklejka, marmur, beton są produktami naturalnymi i nie są w pełni powtarzalne ze względu na ich charakter.

4. Dla produktów wykonanych z drewna i sklejki mogą występować miejscowo niewielkie sęki, różnice w zakresie odcieni koloru, wielkości i szerokości słojów drewna, są one efektem w pełni naturalnym.

5. Dla produktów wykonanych z betonu, ze względu na fakt iż produkowane są one w sposób ręczny, możliwe jest występowanie delikatnych różnic w fakturze i w zakresie odcieni koloru. 

6. Ze względu na proces technologiczny produktów wykonanych ze szkła (w szczególności opraw oświetleniowych), możliwe jest występowanie drobnych pęcherzyków powietrza.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w Sklepie informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

X. PROMOCJE, KODY RABATOWE I CENY

1. Na stronach Sklepu, obowiązujące ceny widoczne są na karcie produktu a ich wartość podana jest w kwocie brutto. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, modyfikacji danych produktowych oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu.

3. Sklep umożliwia Klientom uzyskanie kodów rabatowych, które uprawniają ich do uzyskania zniżek na zakup produktów.

4. Kod rabatowy można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia, przed złożeniem tego zamówienia. Późniejsze ich wykorzystanie może nie być możliwe.

5. Kody rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zamówienia.

6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami oraz promocjami w Sklepie a z ich działania mogą zostać wykluczone niektóre produkty oraz kategorie produktów.

7. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub inne warunki zakupu.

8. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

9. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem rozpoczęcia promocji.

XI. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies dostępną na stronach Sklepu.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zamówienia oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DecoDesign Aleksandra Kozłowska, REGON 386421461, NIP 6272767776

4. W celu realizacji żądań związanych z danymi osobowymi, Klient może skontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:

listownie na adres: DecoDesign Aleksandra Kozłowska, Al. Korfantego 191 A, 40-153 Katowice

przez formularz kontaktowy na stronie decolab24.pl

przez e-mail: [email protected]

telefonicznie: +48 32 444 66 88 | +48 666 669 559

4. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane partnerom lub dostawcom w celu prawidłowej realizacji zamówień lub procesu ich przetwarzania (m.in. firmom kurierskim, operatorom usługi sms/e-mail, bankom lub w innym dostawcom płatności, dostawcom/dystrybutorom towarów,  kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w przypadku zmian w funkcjonowaniu Sklepu. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem daty udostępnienia Regulaminu na stronie Sklepu 

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane według postanowień z dnia, w którym dokonali oni akceptacji Regulaminu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Koszyk

Koszyk jest pusty

 

Panel Klienta

Panel Klienta

Nie masz konta?
Załóż konto